Kem 4 mùa bờ hồ - Hà Nội 1973

Kem 4 mùa bờ hồ – Hà Nội 1973

Ngày xưa chúng ta sống trong hang động, sau đó sống trong thành phố, bây giờ chúng ta sống trên mạng.

Chúng ta chỉ trưởng thành qua công việc và những thách thức. Thường thì trước thách thức, người ta nghĩ khả năng của mình chỉ đến một giới hạn nào đó, nhưng những thách thức mà công việc và cuộc sống đưa đến thường lớn hơn năng lực mà mình nghĩ, vượt qua được thách thức tức là bản thân mình đã vượt qua được năng lực giới hạn và tự nâng mình lên một tầm cao khác.

Trái tim người lính

Có người ra đi một ngày đầy nắng Và gió hát mãi mênh mang lời yêu thương Có người đêm đêm ngóng theo từng cơn mưa về Nỗi mong chờ khát khao Có người ra đi không hẹn ngày mai Để gió hát mãi thênh thang lời yêu thương Có người chờ ai ngóng theo [...]

5 Things You Should (and Shouldn’t) Do in a Crisis

You walked in to work this morning, coffee in hand, ready to take on another week. But your colleagues are doing (what look like) sprints, papers are flying and your Blackberry’s buzzing like a chainsaw. You know it’s bad. All signs are pointing to a corporate crisis. Now’s not the time to lay blame. And [...]

5 Ways to Prepare for an Amazing 2013

Here are five things you must do to be ready for 2013. With Xmas behind us, there are just a few more days before 2012 comes to an end and we begin a whole new chapter in our lives. Start your 2013 with a clear head and some inspiration in your heart. Here’s a list [...]

Affiliate Marketing Trends For 2013

Earlier this year, Forrester estimated the affiliate marketing industry would grow to $4.5 billion by 2016. The key drivers for this growth are expected to be the affiliate channel’s ability to produce new-to-file customers, generate incremental customer acquisition, and attract consumers who spend more than the average online shopper. While all indicators point to marketers [...]